Header

Klinické studie II

Krátkodobé, velmi přísné dietní režimy s velkým omezením příjmu energie nejsou příliš účinné a často mají za následek tzv. “jo-jo efekt” (hmotnost se rychle vrátí k výchozí hodnotě a často i nad tuto hodnotu).

Mgr. Pavel Suchánek

  

KLINICKÁ STUDIE II. - ve spolupráci s odborníky z IKEM, která potvrdila zdravou účinnost programu dietplus® pro redukci hmotnosti

Snížení hmotnosti u žen a mužů s nadváhou a obezitou, za pomoci programu s vyšším obsahem bílkovin- program dietplus® pro redukci hmotnosti.

Autor: P. Suchánek, I. Lesná, MUDr. Králová, V. Adámková

Krátkodobé, velmi přísné dietní režimy s velkým omezením příjmu energie nejsou příliš účinné a často mají za následek tzv. “jo-jo efekt” (hmotnost se rychle vrátí k výchozí hodnotě a často i nad tuto hodnotu).

Energetický rozdíl může být dosažen dvěmi způsoby:

1. Zvýšenou pohybovou aktivitou - výdej energie minimálně 2500 kJ/den, při stálém energetickém příjmu 8000 kJ/den.

2. Snížením energetického příjmu ve stravě o 2500 kJ/den oproti předchozímu příjmu energie a beze změny pohybové aktivity.

Zásadní otázkou kromě snížení energetického příjmů je i složení diety v rámci energetické redukce. Porovnáním jednotlivých diet bylo potvrzeno, že nejlepších výsledků dosahují pacienti s vysokoproteinovou dietou.

Složení diety by mělo vycházet ze sníženého příjmu sacharidů, zachování příjmu bílkovin, zvýšeného příjmu vlákniny a sníženého příjmu tuků. Bylo prokázáno, že vysokobílkovinná dieta má při stejné energetické hodnotě výrazně vyšší sytící efekt a zároveň , že je s dlouhodobého hlediska výrazně efektivnější na snížení a udržení tělesné hmotnosti a snížení rizika vzniku DM  2. typu.

V rámci studie jsme sledovali vliv diety na snižování tělesné hmotnosti u mužů a žen s nadváhou a obezitou.

V naší studii  byl použit stravovací program dietplus® Slim Line. Jedná se o program, který zahrnuje potraviny na celý den . Do studie bylo vybráno 30 zdravých osob (15 žen a 15 mužů).

Charakteristika vybrané skupiny:

15 žen - s průměrným BMI 31,3 s normální hladinou cholesterolu i normálním krevním tlakem

15 mužů - s průměrným BMI 33,0 s normální hladinou cholesterolu i normálním krevním tlakem

Dieta se skládala z výrobků dietplus® a byla charakterizována jako nízkocholesterolová, vysokoproteinová, se sníženým obsahem tuků. Průměrný denní energetický příjem byl  4990 (+/- 237) kJ resp. 1188 (+/- 56) kcal/osoba/den. Energetické krytí stravy: 28 % bílkoviny, 25 % tuky, 47 % sacharidy, denní příjem vlákniny byl minimálně 20 g /osoba/den. Vliv fyzické aktivity byl eliminován nařízením, aby se pohybová aktivita neměnila v porovnání s obdobím před začátkem studie.

Výsledky:

Výsledky studie ukázaly, že systém dietplus® dokáže snižovat tělesnou hmotnost. Přístroj Bodystat potvrdil, že pokles tělesné hmotnosti probíhal z tukových zásob. Zároveň nedošlo k odvodňování orgranizmu a úbytku svaloviny. Tyto skutečnosti se prokázaly jak u žen tak u mužů. Jednoznačně se tak prokázalo, že program dietplus® vede ke snížení tělesné hmotnosti vhodným a zdravým způsobem, nikoliv odvodněním (dehydratací) a poklesem tělesné svaloviny.

Ženy:

U žen se tělesná hmotnost snížila o 3,6 kilogramů, obvod pasu poklesl o 7,6 cm a boků o 7,1 cm. Statisticky významně poklesl krevní tlak, množství tělesného tuku pokleslo o 2,8 kg, statisticky významně se zvýšil procentuální podíl svalové hmoty a zvýšila se i energetická spotřeba organismu na kilogram tělesné hmotnosti.

Muži:

U mužů se tělesná hmotnost snížila o 5,1 kilogramů, obvod pasu poklesl o 9 cm a boků o 6,5 cm. Statisticky významně poklesl i celkový i LDL cholesterol, zlepšil se i poměr mezi celkovým a HDL cholesterolem (aterogenní index) krevní tlak, množství tělesného tuku pokleslo o 3 kg, statisticky významně se zvýšil procentuální podíl svalové hmoty i vody  a zvýšila se i energetická spotřeba organismu na kilogram tělesné hmotnosti. Základním principem redukce výskytu obezity je velmi intenzivní změna životního stylu, která vede k zásadnímu snížení rizikových faktorů ovlivněných obezitou tedy zejména KVO (kardiovaskulární onemocnění). Ke snížení tělesné hmotnosti musí docházet zejména režimovými opatřeními, jejichž výsledkem by měla být:

• redukce tělesné hmotnosti

• mělo by dojít k vzestupu, nebo alespoň k udržení  množství tělesné svaloviny

• mělo by dojít k vzestupu, nebo alespoň k udržení  množství tělesné vody

• snížení vysokého krevního tlaku

• trvalá změna stravovacích návyků a volba zdravější stravy 

• snížení hladiny aterogenních lipoproteinů a zvýšení hladiny HDL cholesterolu

• snížení inzulínové rezistence a glykémie na lačno